Utazási költségtérítés igénylése

2022. július 1. napjától kezdődően a biztosítottnak nem kell előzetesen a háziorvosától, beutaló orvostól semmilyen nyomtatványt, igazolást kérnie ahhoz, hogy az utazási költségét el tudja számolni.

A megjelenések igazolására az egészségügyi szakellátás igénybevételekor fog sor kerülni, egy erre a célra létrehozott, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által üzemeltetett informatikai rendszerben (ELUKER).

A biztosított utazási költségtérítés iránti igényének az informatikai rendszerben való rögzítéséről az egészségügyi szolgáltató az ambuláns lapon, zárójelentésen vagy egyéb dokumentumon köteles tájékoztató szöveget elhelyezni.

FONTOS! Az utazási költségtérítés iránti igénynek az ellátást nyújtó orvosnál történő jelzése nem egyenlő a kérelem benyújtásával. Az utazási költségtérítés iránti igény ELUKER rendszerben történő rögzítését követően a biztosítottnak az utazási költségtérítési támogatás kifizetését külön kérelmeznie kell.

A kifizetési kérelem benyújtásának módjai:

Elektronikus úton

Ügyfélkapus bejelentkezéssel a magyarorszag.hu oldalon.

(EGÉSZSÉGÜGY / EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI menüpontban)

Papír alapon

Akik nem kívánnak élni az elektronikus ügyintézés kínálta kényelmi funkciókkal, azok a kérelmet papír alapon, a megfelelő nyomtatvány kitöltésével, postai úton is benyújthatják.

Pótlap

A papír alapú nyomtatványon egyszerre 3 megjelenés elszámolását lehet kérvényezni. Ha valaki ennél többet szeretne, akkor pótlapon kell azt megtennie és csatolnia a nyomtatványhoz.

Személyesen

Személyesen az egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó megyei (fővárosi) kormányhivatal ügyfélszolgálatán vagy a kormányablakban is benyújthatóak a kifizetési kérelmek.