Alapellátás

Egészségügyi alapellátás egységei:

  • felnőtt háziorvosi szolgálat

  • gyermek háziorvosi szolgálat

  • fogorvosi szolgálat

  • védőnői szolgálat

Felnőtt háziorvosi szolgálatok:

Területi ellátási kötelezettséggel működnek, ami azt jelenti, hogy minden háziorvoshoz meghatározott utcák és lakosságszám tartozik. Egy-egy praxisba tartozó lakosságot a praxis orvosa köteles ellátni,de a páciens élhet a szabad orvosválasztás lehetőségével és a lakóhely szerinti ellátásra kijelölt orvos helyett másik háziorvos praxisába bejelentkezhet.
A háziorvosi ellátás jelenleg térítésmentesen vehető igénybe gyógyító-megelőző ellátás céljából.
Térítési díj ellenében, illetőleg részleges térítési díj mellett igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokról Korm. rendelet rendelkezik (pl. gépjárművezetői alkalmasság, látlelet, lőfegyver,véralkohol, stb.).
A háziorvosok a lakosság folyamatos ellátását rendelési időben végzik. Rendelési időn kívül és sürgősségi esetben a Központi ügyelet végzi a betegellátást.

Felnőtt háziorvosi szolgálatok:

Gyermekorvoshoz a 0-18 éves korosztály tartozik, a felnőtt háziorvosokhoz betöltött 14. életévtől lehet bejelentkezni.

Védőnői szolgálat:

A védőnői szolgálat területi védőnői és iskolavédőnői feladatok ellátására tagolódik.
A területi védőnők feladata a várandós anyák gondozása, valamint szüléstől az általános iskolai tanulmányok megkezdéséig (0-6 éves korig) a kisgyermekek gondozása, tanácsadás a kismamáknak, a csecsemő és kisgyermek tanácsadás, mely jó védőnő és szülő/család kapcsolatot feltételez.
Az iskolavédőnő a tanuló ifjúság egészséges testi és szellemi fejlődését hivatottak figyelemmel kísérni az általános iskola első osztályától a középiskola befejezéséig. Kiemelkedő feladatuk a pályaalkalmassági vizsgálatokban történő segédkezés, valamint az egészséges életmódra nevelés,egészségnevelés.

Védőnői szolgálat:

A fogorvosi szolgálat orvosai is területi ellátási kötelezettséggel dolgoznak, de a szabad orvosválasztás ezen ellátási területen nem alkalmazható.
A fogorvosi szolgálat orvosai a praxisba tartozó lakosság részére gyógyító-megelőző tevékenységet végez meghatározott rendelési időben.